Hvad er en samtale

En individuel samtale skal inspirere dig til at blive opmærksom på ubevidste vaner og mønstre du måske ikke længere har gavn af.


Første del er afklaringsdelen.
Den består i at skabe tillid og indsigt.
Det er vigtigt at du er klar over hvad det går ud på, og hvad spilereglerne er.
Dernæst fokuserer på hvad der er vigtigt for dig.
Hvordan dine prioriteringer spiller ind i dit liv.
Og hvordan de påvirker dig.


Anden del er Coach-delen.
Den består i at træne en evne vi har fundet frem til at det vil gavne dig at styrke.
Når du har opdaget begrænsningen og "set" den nødvendige forandring, træner vi din evne til at skabe forandring.

En gruppesamtale er en metode der skal fremme samarbejde og trivsel i en gruppe.
Der er tale om en kombination af samtaler i gruppen og individuelle samtaler der tager udgangspunkt i gruppens dynamik.


Vi starter med at fastlægge svagheder og styrker i gruppen. Og fastsætte mål for gruppen.

I de individuelle samtaler tager vi udgangspunkt i de mål og fokuspunkter vi har aftalt i gruppen.
Indholdet i de individuelle samtaler vil afhænge af den enkeltes personlige prægning og aktuelle fokus.

Under forløbet vil det være gavnligt for gruppen at kunne mødes for at reflektere over og evt. justere forløbet.

Det er som regel nødvendigt at afholde flere samtaler for at opnå et ønsket resultat.

Som afslutning på hver samtale bliver personen eller gruppen pålagt en opgave der skal løses inden næste samtale.

Den næste samtale tager udgangspunkt i denne løsning.