Stress

Det kan være svært, at afgøre om en person er kronisk stresset, eller i hvor høj grad en person er stresset. Ofte er personen uvidende om sin tilstand.

Det er også ofte et følsomt emne.

For at gøre min indsats mest målrettet, bruger jeg følgende gradinddeling:


  1. Velfungerende
  2. Periodisk stresset
  3. Fungerende med stress
  4. Syg med stress


En person der fungerer på niveau 1 & 2, kan nemt hjælpes gennem en forebygende indsats.

En person der fungerer på niveau 3 & 4, kan kun hjælpes gennem en afhjælpende indsats. I særlige tilfælde vil en egentlig behandling være nødvendig. I så tilfælde er jeg ikke den rette person.