Forebyggelse af stress

Det mest effektive forløb opnås, når vi kan nøjes med at forebygge de skadelige virkninger af stress. 


De samtaler jeg gennemfører på dette niveau, tager udgangspunkt i personlige temaer, der har væsentlig værdi for den enkelte. Det kan være emner der aldrig har været tænkt særligt over, emner der er fortrængt, emner der er blevet opgivet.

Fælles for disse emner vil være, at de på et eller andet tidspunkt vil kunne bidrage til at personen føler sig stresset, eller "går ned med stress".

Ved at bearbejde disse emner på et tidspunkt hvor personen har det fornødne overskud, kan en skadelig virkning minimeres betydeligt, og dermed en sygemelding og måske et længerevarende sygdomsforløb.

Det er jo ikke alle mennesker der kommer til at opleve stress i deres liv, og de personer vil jo derfor ikke have nogen gavn af sådan et forebyggende samtaleforløb. Et fornuftigt argument!?

Det er rigtigt nok, men vi har desværre alle en knap der, når den har været aktiveret længe nok gør, at vi rammes af stressens skadelige effekt. Og på den lange bane kan udvikle sig til et stressrelateret sygdomsforløb.

Ved at blive opmærksom på selve stress-mekanismen vil du blive istand til at undgå mange af de skadelige virkninger af stress.