Om E-levator

E-levator blev startet 1. april 2008 af undertegnede, Gunnar Dollerup.
Kontoret ligger i Aars i Vesthimmerland.


Jeg er livsleder!


Jeg inspirerer dig til at opleve mere balance, mere glæde, mere tilfredshed og større handlekraft i såvel dit arbejdsliv som dit privatliv.
Organisationer der udgøres af sådanne mennesker bliver mere succesfulde.
At være livsleder betyder at være den omsorgsfulde leder i sit eget liv.
At være livsleder inspirerer også andre til livsledelse!


Jeg er ikke terapeut. Jeg er noget andet.
Jeg er ofte et meget effektivt alternativ til en terapeut. Det afhænger helt af situationen.

Jeg tager udgangspunkt i din aktuelle tilstand og inspirerer dig til accept og handling med netop dette udgangspunkt.

Hvis du ikke er "klar" til mig, finder vi ud af hvad det handler om, og løser det. Eller vi afbryder. Sandsynligvis kan jeg i så fald anbefale en alternativ indsats.


Jeg ser for mig, at flere mennesker i verden opdager, og lærer at udnytte, det enorme potentiale de rent faktisk råder over.
De skal blot tillade sig selv at bevæge sig hinsides deres egen mentale betingning.

Det vil betyde et markant skifte i såvel den individuelle som den kollektive bevidsthed.
Dette skifte vil komme til kraftigt at påvirke den måde vi i fremtiden vil organisere vore teams, organisationer og samfund på.
Det er et skifte i retning mod større bæredygtighed i beslutninger og handlinger.


Min erklærede opgave er, at inspirere mennesker til at opdage og udnytte flere af deres medfødte talenter. Med udgangspunkt i de helt basale menneskelige værdier og overbevisninger, støtter jeg personer, teams og organisationer i at nå dette fremragende mål.


Jeg fortæller dig ikke hvad du skal gøre for at blive effektiv, lykkelig, vellidt, inspirerende eller succesfuld ... jeg inspirerer dig til at opdage hvad der hidtil har forhindret dig i at være det.


Jeg lægger stor vægt på at være inspirerende, kompetent, værdiskabende og etisk ansvarlig. Disse værdier er fundamentale for mig, og den måde jeg arbejder med mennesker på.