En aftale med E-levator

En aftale kan grundlæggende indeholde følgende elementer:

  • En individuel samtale
  • En gruppesamtale
  • Et foredrag
  • Et kursus

En individuel samtale er det oplagte valg når en udvalgt person skal trænes i et specifikt emne. Det kan f.eks. være en nøglemedarbejder, en leder, en nyansat, en konfligtskabende medarbejder, en stresset medarbejder, eller en medarbejder med højt sygefravær.


Gruppesamtaler er anvendelige når personer med et tæt fællesskab (gruppe/team) f.eks. skal rystes sammen eller trænes i et specifikt emne der gør dem bedre som gruppe.


Foredrag er særligt effektive når der er tale om at inspirere en større gruppe. Det behøver ikke være en gruppe med et tæt fællesskab. Det kan være alt lige fra et team til en hel virksomhed. Afhængig af sammensætning og antal personer, afstemmes indholdet så det fremmer den aftalte målsætning.


Kurser er velegnede når der er brug for en mere grundlæggende indsats. Når der er ønske om at en gruppe personer træner en særlig færdighed. Enten som enkeltpersoner eller som gruppe. Et kursus indeholder teori, inspiration og træning. Efter et endt kursus vil deltagerne have opnået konkrete færdigheder indenfor emnet.