Livsledelse

Jeg beskæftiger mig med en særlig gren indenfor ledelse. Den er kendetegnet af et livsforløb med tilfredshed, glæde og handlekraft. Jeg kalder det for livsledelse.
De der udøver livsledelse kalder jeg for livsledere.
Begrebet benytter jeg om den proces der målrettet fører mod en tilstand af glæde og tilfredshed i livet. Ord som opfyldthed, robusthed, ubetinget kærlighed og tilfredshed kan også bruges om tilstanden. Der findes desværre ikke et ord i den vestlige verdens ordbøger, der helt præcist beskriver 'livsleder-tilstanden'. Men den kan helt præcist opleves!
Som livsleder udspringer dine handlinger af en tilstand der er væsens forskellig fra den tilstand mennesker almindeligvis handler fra. Det er en tilstand hvor du har alle de ressourcer du behøver, hvor du evner at se mulighederne i enhver situation. Hvor du har modet og friheden til at vælge dine handlinger.


Glæde, tilfredshed og handlekraft
Som livsleder har du opdaget, at ansvaret for din livssituation er dit eget. Der er ingen eller intet i dine omgivelser du kan belaste med dette ansvar.  
Som livsleder træffer du bevidste, autentiske valg i dit liv, og skaber vedholdende en sund balance i livet.
Som livsleder er du tilstede i NU'et. Du har opdaget at der kun findes et liv lige NU.
At liv på andre "tidspunkter" er en illusion.
Fortid og fremtid er mentale konstruktioner du kun har i fokus, når de hjælper dig til at håndtere din praktiske hverdag.
Som livsleder er du ressourcefuld og velafbalanceret. Du har opdaget din sande bestemmelse i livet, og du forfølger den aktivt.
Som livsleder er du et helt almindeligt menneske der er blevet opmærksom på hvad der er vigtigt for dig her i livet, og du er blevet opmærksom på hvad der bidrager til din egen personlige lykke, og hvad der ikke gør!
Som livsleder viser du uendelig omsorg for andre der har behov for omsorg - uden at du taber dig selv.
Som livsleder kan du bestride et krævende job der udfordrer dig både psykisk og fysisk og samtidig holde glæden og tilfredsheden inde i dit liv.
Som livsleder er du aldrig ofret - du er altid sejerherren.
Som livsleder har du vundet den mægtigste af alle sejre - nemlig sejren over dig selv.


Vejen til glæde, tilfredshed og handlekraft
Rejsen som livsleder starter så snart du begynder at vende din opmærksomhed indad, istedet for udad som er det mest almindelige.
Så vil du begynde at opdage de sande motiver bag din tillagte adfærd.
Det kræver træning og ofte støtte, at opnå den selvindsigt og det nærvær der er nødvendig for at blive tilstrækkelig opmærksom på egne vaner, mønstre og overbevisninger til at kunne ændre dem.
Men det er lige nøjagtig det der skal til for at skabe blivende personlig udvikling.
Gevinsterne og udfordringerne ved at starte på denne rejse er mangeartede, forunderlige og mangfoldige, såvel som de er skræmmende!
Du bliver ganske enkelt mere velfungerende, effektiv, fleksibel og ressourcefuld - og du bliver det på bekostning af "dig selv".
Du er oppe imod den største og mest rædselsvækkende af alle fjender i universet - memlig DIG SELV.