Afhjælpning af stress

En afhjælpende indsats er nødvendig når personen væsentlig stresset eller sygemeldt.

Det er et kritisk udgangspunkt.

Metoden går her ud på forsigtigt og grundigt, at genskabe et mentalt fundament, hvorfra det giver mening for personen at handle.

Det kan tage lang tid at etablere dette fundament. Arbejdet herfra vil også være en langsom proces.


Personer der befinder sig på niveau 3 og 4, har ikke meget oveskud til selv at komme videre. Derfor er det en stor fordel for dem, at gennemføre samtaler hvor fokus er på det der er vigtigt for dem, og med udgangspunkt heri at blive inspireret til at prioritere i sin tilværelse.


I bedste fald vil personen "vende tilbage" til sit almindelige liv igen. Til arbejde, familie og venner. Men det vil helt sikkert være en anden person der kommer tilbage. Det er ikke muligt at "komme tilbage" fra et stressforløb uden at have ændret væsentlige ting i sit liv. Der var jo en grund til at det gik som det gik!


En afhjælpende indsats kan virke som en lang og tidskrævende vej. Og det er det. Det er ikke unormalt, at en person er sygemeldt i et år eller mere som følge af stress. Hvis vi kan forkorte denne periode med blot et par måneder, er det meget værdifuldt både for personen og for virksomheden..