Stress

Ordet 'stress' er blevet et begreb der for mange betyder sygdom, uarbejdsdygtighed, tabt livskvalitet. Og for virksomheder sygefravær, øgede omkostninger, personalemangel.


I yderste konsekvens er det naturligvis også tilfældet.

Statistikken taler sit tydelige sprog:


  • 430.000 danskere har dagligt symptomer på alvorlig stress (ca. 12% af arbejdsstyrken)
  • Stress koster årligt samfundet 14 mia. i sygefravær, sundhedsudgifter - og dødsfald
  • Hver dag går 35.000 danskere sygemeldt p.gr.a stress (det er hver 4. sygemelding)


Det koster en virksomhed ca. 1 mio. kr når en medarbejder melder sig syg med stress. Hvis det er en leder, koster det ca. 4 mio.


Men stress er ikke sygdommen, stress er symptomet! Sygdommen hedder "ubevidsthed".

Det er symptomet på en tilstand hvor du ikke er fuldt bevidst om dig selv og dine behov. Når du gennem længere tid har haft det sådan, fremkalder det en sygdomsreaktion i dig. Det er den sygdomsreaktion vi ofte betegner som 'stress'.


Men stress er noget andet, noget ganske naturligt. Noget der er helt grundlæggende for den måde vi mennesker fungerer på. Vore forsøg på at undgå og "bekæmpe" stress er grundlæggende set kun symptombehandling. En langt bedre strategi er, fuldt ud at acceptere stressen som den naturlige del af livet den er, og opdage den mekanisme der styrer den. Det vil bane vejen for et liv med mere glæde, større handlekraft og mere personligt overskud.


Jeg inviterer dig til at opdage mekanismen bag din stress. Og viser dig hvordan du kan håndtere din stress og endog udnytte den til din fordel.
Du vil opdage, at der er 9 forskellige motiver der "stresser" mennesker, og der er 9 forskellige måder de håndterer denne stress på. Du vil opdage, at netop én af disse vil være mest sand for dig.


Når du forstår din stressmekanisme, og opdager din personlige prægning, kan du lære at håndtere din stress langt bedre.

Du kan lære at mindske den ubehagelige side af stressen og endda vende mekanismen til din fordel.